Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

INFORMACJA

Z dniem 13.03.2020 Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów.

Zgodnie z decyzją Dyrektora MZOPOW, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. MZOPOW w Jaworznie wstrzymuje bezpośrednią obsługą interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są nowe zasady obsługi klientów instytucji państwowych i samorządowych, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego MZOPOW będzie obsługiwać interesantów w inny sposób.

 W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym działem. Kontaktować z MZOPOW można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem sekretariat@mzopow.pl

Kontakt ogólny do MZOPOW w Jaworznie:

- telefon: 326181800

- mail: sekretariat@mzopow.pl

Dział Finansowo-Księgowy MZOPOW

- telefon: 326181804

Dział Wynagrodzeń i Zasiłków MZOPOW

- telefon: 326181821

- telefon: 326181823

- telefon: 326181824

Dział Remontów i Zamówień Publicznych MZOPOW

- telefon: 326181815

Dział Planowania i Statystyki MZOPOW

- telefon: 326181820

Zastępca Głównego Księgowego MZOPOW

- telefon: 326181806


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 19.09.2016 r., zmianie ulega adres do korespondencji Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie, z dotychczasowego:
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie
ul. Północna 9b
43-606 Jaworzno
na:
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie
ul. Zacisze  Boczna 3
43-600 Jaworzno
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.