Jesteś tutaj: Start / O NAS

O NAS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MZOPOW - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie powstał na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27.01.1994 r. nr XL/331/94 wraz ze zmianami Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27.10.2016 r. nr XXII/322/2016.

MZOPOW działa jako jednostka budżetowa miasta Jaworzna, finansowana więc jest z jego budżetu. Jako jednostka organizacyjna Zespół nie posiada osobowości prawnej.

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie jest jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej Miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu, finansowaną z budżetu Miasta.

Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, mgr inż. Bogusława Śledzińska

W celu realizacji zadań Zespół współdziała z:

 • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Jaworznie,
 • Dyrektorami szkół i placówek oświatowych miasta Jaworzna,
 • branżowymi związkami zawodowymi.

Do zadań Zespołu należą w szczególności:

 • sprawy administracyjno-gospodarcze placówek oświatowych,
 • organizacja dostaw i usług,
 • organizacja remontów,
 • prowadzenie spraw zatrudnienia i funduszu płac,
 • obsługa informacyjno-prawna,
 • sprawy socjalno-bytowe: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz prowadzenie obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • obsługa finansowo-księgowa placówek,
 • planowanie i statystyka,

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu umieszczane są wszelkie bieżące informacje i ogłoszenia z zakresu: szkolnictwa, przetargów na roboty remontowo-budowlane, usługi i dostawy w placówkach oświatowo-wychowawczych.